Technik automatyk

Automatyk to dziś na rynku zawód bardzo deficytowy. Automatycy zatrudniani są przede wszystkim w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana,  w  biurach projektujących maszyny, w  laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.  Firmy będące dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów zajmują się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem. Wykonujący ten zawód nie tylko projektują maszyny i weryfikują ich działanie, ale także opiniują projekty.

Jeśli chodzi o predyspozycje, automatyk powinien odznaczać się skrupulatnością, cierpliwością, pomysłowością, kreatywnością. Te cechy okażą się niezwykle przydatne chociażby przy tworzeniu projektów maszyn czy też przygotowywaniu koncepcji konstrukcyjnych.  Dlaczego warto zostać automatykiem? Automatyka i robotyka to kierunki rozwoju procesów produkcyjnych i wytwórczych, które są naturalnym kierunkiem przemian. Są to kierunki stosunkowo młode, posiadające duży potencjał rozwoju i są bardzo popularne wśród aplikujących na uczelnie wyższe, kierunki techniczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań takich jak montaż, uruchamianie, obsługa, przegląd i diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki, a w szczególności:

  • montować układy  sterowania urządzeń i maszyn elektrycznych
  • projektować  i modernizować systemy automatyzacji procesów technologicznych
  • montować instalacje sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności
  • programować i obsługiwać sterowniki przemysłowe i maszyny numeryczne
  • obsługiwać i programować nowoczesne systemy inteligentnych domów
  • lokalizować i usuwać usterki w instalacjach, układach automatyki
  • sterować pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne

KWALIFIKACJE:

ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.