Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego zdobywa wiedzę z dziedziny górnictwa, geologii, procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin oraz surowców wtórnych. Ponadto zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej zakładów górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Technik górnictwa to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu, które charakteryzuje: rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, szybka orientacja i spostrzegawczość, szybka reakcja na bodźce zewnętrzne, zdolność koncentracji i duża podzielność uwagi, opanowanie, szybkość podejmowania decyzji i działań, odporność psychofizyczna na warunki środowiska pracy, gotowość do pracy w trudnych warunkach, ścisłe przestrzeganie przepisów, reguł i procedur w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podwładnych, dobry wzrok i słuch, sprawność ruchowa.

Kształcone umiejętności obejmują:

  • organizowanie pracy zespołu,
  • prowadzenie i kontrolowanie robót strzałowych,
  • sprawdzanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń,
  • prowadzenie i kontrolowanie prac w wyrobiskach górniczych,
  • kierowanie transportem w kopalni,
  • zwalczanie zagrożeń naturalnych.

 

KWALIFIKACJE:

GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

wstecz

Aktualności zawodu

Zajęcia z miernictwa górniczego na stanowisku szkoleniowym Zakładu Górniczego „Sobieski”

Dzięki uprzejmości Działu Mierniczego Z.G. „Sobieski”, górnicy z klasy IIb w ramach zajęć praktycznych, prowadzonych przy szybie „Piłsudski” mieli...
Czytaj więcej...

28-02-2020

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.