Witaj Antwerpio

08-02-2020

w  poszukiwaniu kompleksowych narzędzi wspierających rozwój kompetencji

Opiekunowie czterech grup projektowych działających od września 2019 r. na Śląsku oraz przedstawiciele Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych POLPROM, którzy są twórcami koncepcji projektu „Aktywność społeczna- zrób to dla siebie” uczestniczyli w kilkudniowej wizycie studyjnej u belgijskich partnerów w ramach grantu Ścieżki współpracy – Fundacja Fundacja Współpracy.  Razem z przedstawicielami Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen podjęli działania w celu dostosowania  kompleksowego narzędzia Kickstart, przygotowanego dla trenerów i doradców zawodowych, pomocnego w rozwoju kompetencji społecznych młodych ludzi, do polskich warunków, by wesprzeć młodzież uczestniczącą w projekcie w zakresie nabywania umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy.

Uczelnia z Antwerpii kilka lat temu opracowała Kickstart – internetowe narzędzie, którego głównym elementem jest kwestionariusz pozwalający każdemu młodemu człowiekowi poznać poziom rozwoju poszczególnych umiejętności miękkich. Integralną częścią tego rozwiązania jest system informacji zwrotnej dla ucznia i dla wspierających go opiekunów. Osoba, która sprawdza poziom rozwoju wybranej umiejętności otrzymuje potwierdzenie, co robi dobrze, a co jeszcze może doskonalić i jak to należy zrobić. Doradcy i opiekunowie dostają takie wskazówki zarówno do pracy z poszczególnymi młodymi osobami, jak i z całą badaną grupą.

Po zajęciach pokazowych na AP Antwerpia i zapoznaniu z materiałami skierowanymi do osób dorosłych zostały wybrane te, które najbardziej ułatwią realizację zaplanowanych działań w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Niebawem zostanie przygotowana i przetestowana wstępna wersja tego narzędzia przeniesiona na grunt polski, a następnie skonsultowana z belgijskim partnerem, który gościć będzie w Katowicach i wspierać w wypracowaniu wersji końcowej. W roku szkolnym 2020/2021 zostaną na stałe wprowadzone do projektu nowe rozwiązania, przy tworzeniu których bierze udział opiekunka jaworznickiej grupy projektowej z CKZiU- p. Teresa Mulka-Łuszcz.

Ilość odsłon: 685

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.