Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w czerwcu, będą dostępne od 31 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ. Dane do logowania zdający otrzymali lub mogą otrzymać w sekretariacie (105/I). Świadectwa będą wydawane przez szkołę od 8 września br. Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022 r., mogą … Czytaj dalej Wyniki egzaminów zawodowych