Barbórka, czyli jak górnik przez skórę skacze

16-12-2019

W Barbórkę się przez skórę skacze. Oczywiście nie każdy i nie wszędzie. Przywilej ten dotyczy jedynie tych, co do braci górniczej wstępują i szkołę właściwą, szanse skoku przez skórę dającą, wybrali. W środę 11 grudnia pięciu uczniów jaworznickiego CKZiU skok takowy w swą przyszłość górniczą wykonali. Stało się to zgodnie z ceremoniałem, przy akompaniamencie górniczej orkiestry dętej, z pochodem przez Lis Majora prowadzonym i chórkiem męskim, co od strony wokalnej oprawę właściwą stwarzał.

Uroczystość tę podniosłą rokrocznie jaworznickie CKZiU organizuje, w ten właśnie szczególny sposób podkreślając znaczenie tego kierunku kształcenia nie tylko dla samej szkoły, ale i dla miasta oraz całego regionu.

Tym razem zaproszeni goście, czyli przedstawiciele władz oświatowych, zawodowych związków górniczych, reprezentanci kierownictwa kopalni, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzona młodzież CKZiU, nie tylko w ceremoniale górniczym uczestniczyli. Prócz ceremoniału miały miejsce dłuższe i krótsze wystąpienia. Między innymi Dyrektor Centrum p. Simona Smugowska w swoim przemówieniu wspomniała o tym, jak ważną rolę w naszym regionie odgrywało i musi odgrywać górnictwo, mimo zawirowań jakich z zawodem górniczym aktualnie nie brak.

Część końcowa uroczystości miała już charakter bardziej rozrywkowy. Krotki program artystyczny, przygotowany przez młodzież klas trzecich jaworznickiego CKZiU, zakończył imprezę nieco słodkim, nieco gorzkim akcentem kabaretowym.

Tak oto kolejny ceremoniał tradycyjnego pasowania górniczego dobiegł końca.

Janusz Papaj

Fot. Paweł Bień

Ilość odsłon: 815

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.