Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ckziu.jaworzno.pl/

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno
sekretariat@ckziu.jaworzno.pl
tel. 32 76 29 100

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 sierpnia 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 19 sierpnia 2020 r. na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Wyłączenia

Część materiałów dostępnych na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dlatego w niektórych starszych wpisach:

  • odnośniki prowadzące do pobrania dokumentów nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,
  • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi,
  • nie wszystkie cytaty są poprawne sygnalizowane w kodzie HTML.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
  • przełącznik zmiany kontrastu,
  • wyszukiwarka treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Włodzimierz Bubak (wlodzimierz.bubak@ckziu.jaworzno.pl).

Ewentualne zastrzeżenia i skargi na brak zapewnienia dostępności można również składać w formie tradycyjnej lub elektronicznie na adres e-mail sekretariat@ckziu.jaworzno.pl.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Na niedotrzymanie terminów odpowiedzi oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raporty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.jednostki-jaworzno2.madkom.pl/ckziu,m,1019,raporty-o-stanie-zapewniania-dostepnosci.html

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.