Plany zajęć KKZ

Plan zajęć

Informacja

Zajęcia oznaczone w planie zajęć znakiem „@” odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Główna platforma e-learningowa – http://moodle.ckziu.net.
Szczegóły nt. realizacji poszczególnych zajęć w tej formie przedstawią prowadzący.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.