Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Najważniejsze informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych:
– kształcenie całkowicie bezpłatne,
– zjazdy średnio dwa razy w miesiącu – sobota i niedziela (8.00 – 16.00).
– kursy trwają ok. 12-15 miesięcy – ok. 450 – 600 godzin zajęć,
– możliwość zdobycia bezpłatnych certyfikatów, np. CISCO,
– bezpłatne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, np. SEP,
– część zajęć teoretycznych realizowana na odległość – tzw. e-learning,
– absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego (organizowanego w miejscu nauki).

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!
Telefon: 32 76 29 100 lub 32 76 29 150, e-mail: kkz@ckziu.jaworzno.pl.

Oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2019/2020:

 • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
 • ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
 • GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ

Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Etap postępowania rekrutacyjnego

Termin

Rozpoczęcie rekrutacji

08.04.2019

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

08.04.2019
– 26.07.2019

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.07.2019

Dostarczenie przez kandydatów oryginałów świadectw i zaświadczeń lekarskich

29.07.2019
– 02.08.2019

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

05.08.2019

Rekrutacja uzupełniająca

05.08.2019
– 29.08.2019

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

30.08.2019

Planowany termin uruchomienia kursów

14.09.2019

 

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.