Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Najważniejsze informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych:
– kształcenie całkowicie bezpłatne,
– zjazdy średnio dwa razy w miesiącu – sobota i niedziela (8.00 – 16.00).
– kursy trwają od 9 do 12 miesięcy – łącznie ok. 450 godzin zajęć,
– możliwość zdobycia bezpłatnych certyfikatów, np. CISCO,
– część zajęć teoretycznych realizowana na odległość – tzw. e-learning,
– absolwenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!
Telefon: 32 76 29 100 lub 32 76 29 150, e-mail: kkz@ckziu.jaworzno.pl.

Oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2018/2019:

Obszar administracyjno-usługowy:
• AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
• AU.28. Realizacja projektów multimedialnych
• AU.54. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
• AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Obszar elektryczno-elektroniczny:
• EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
• EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
• EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami
• EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• EE.2. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy:
• MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych
• MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ

Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Etap postępowania rekrutacyjnego

Termin

Rozpoczęcie rekrutacji

03.12.2018

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

03.12.2018
– 25.02.2019

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26.02.2019

Dostarczenie przez kandydatów oryginałów świadectw i zaświadczeń lekarskich

26.02.2019
– 05.03.2019

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

06.03.2019

Rekrutacja uzupełniająca

06.03.2019
– 15.03.2019

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

18.03.2019

 

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.