Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Najczęstsze pytania dotyczące kursów…

Kiedy zostaną uruchomione kolejne kursy?

Planowana data uruchomienia kolejnych kursów to wrzesień 2024 r.
Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu 2024 r.

Ukończenie kursu a certyfikat kwalifikacji zawodowej…
Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.
Wyjaśnienie na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kkz-wazne-informacje

Jak zostać słuchaczem kursu?
Rekrutacja na kursy odbywa się w kilku etapach:

 1. Przyjmujemy wnioski o przyjęcie na kurs; kandydat do wniosku dołącza kopię świadectwa ukończenia dowolnej szkoły.
 2. Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych na kurs.
 3. Wydajemy kandydatom skierowania na badania lekarskie (medycyna pracy), które potwierdzą możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.
 4. Słuchacze, po wykonaniu badań (na własny koszt), dostarczają do CKZiU zaświadczenie lekarskie oraz oryginał świadectwa ukończenia dowolnej szkoły.
 5. Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych na kurs.
 6. Uruchamiamy kurs, informując przyjętych o terminie spotkania organizacyjnego.

Kto opłaca badania lekarskie kandydata?
Zgodnie z obowiązującym prawem, koszt badań lekarskich kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy pokrywa kandydat. Cena jest zależna od ośrodka, w którym kandydat wykona badania i wynosi zazwyczaj ok. 100 zł. Lekarza medycyny pracy, który przeprowadzi badanie, wybiera kandydat.

W jakich zawodach prowadzicie kursy?
Dotychczas organizowaliśmy kursy w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ofercie mamy również inne kursy (wykaz poniżej).

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ

Najważniejsze informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych:
– kształcenie całkowicie bezpłatne,
– zjazdy średnio dwa razy w miesiącu – sobota i niedziela (8.00 – 16.00).
– kursy trwają ok. 12-15 miesięcy – ok. 450 – 600 godzin zajęć,
– możliwość zdobycia bezpłatnych certyfikatów, np. CISCO,
– część zajęć teoretycznych realizowana na odległość – tzw. e-learning,
– absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego (organizowanego w miejscu nauki).

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!
Możesz do nas zadzwonić: 32 76 29 100 lub 32 76 29 150.
Jednak preferujemy kontakt e-mail: kkz@ckziu.jaworzno.pl.

Oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
 • ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
 • GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.