Kształcenie ustawiczne – komunikaty

Egzamin wewnętrzny – kursy INF.02, INF.07 i ELM.01

Informujemy, że egzamin wewnętrzny kończący kursy INF.02, INF.07 i ELE.02 uruchomione w 2022 r., odbędzie się w sobotę (5 listopada) o godz. 8.30 w sali 202/I.
Zaliczenie egzaminu (oraz praktyki zawodowej) jest warunkiem ukończenia kursu i możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Szkolenie dla słuchaczy nowych kursów (INF.02, INF.07, ELM.01, PGF.05) dot. e-learningu

Informujemy, że 23 września br. o godz. 8.50 odbędzie się szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy Moodle oraz Teams.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze oraz absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września 2023 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

Ankieta dla uczestników KKZ

Uczestników kursu ELM.01 i absolwentów kursów EE.05 i ELE.02 prosimy o wzięcie udziału w ankiecie – badaniu „Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia  dorosłych”.
Anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/376685?lang=pl
Jednocześnie podajemy poniżej dane, które mogą się przydać do wpisania w ankiecie.

Nazwa placówki:
Technikum Energetyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
Proszę podać tytuł kursu tj. branżę oraz zawód, w którym bierze (brał/a) Pan/i udział:
ELM.01 – technik automatyk (realizacja w latach – 2022-2023)
lub
ELE.02 – technik elektryk (realizacja w latach – 2020-2021)
lub
EE.05 – technik elektryk (realizacja w latach 2019-2020)

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 7 lutego 2023 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W przypadku egzaminu „poprawkowego” (po sesji zimowej), termin składania deklaracji upływa 7 kwietnia 2023 r. (7 dni po ogłoszeniu wyników).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (INF.02, INF.07, PGF.04) oraz absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2023 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września 2022 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Informacja dla absolwentów

Informujemy, że absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 7 lutego 2022 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

Egzamin wewnętrzny – kursy INF.07 i ELE.02

Informujemy, że egzamin wewnętrzny kończący kursy INF.07 i ELE.02 uruchomione w 2020 r., odbędzie się w sobotę (13 listopada) o godz. 8.30 w sali 202/I.
Zaliczenie egzaminu (oraz praktyki zawodowej) jest warunkiem ukończenia kursu i możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Szkolenie dla słuchaczy nowych kursów (PGF.04) dot. e-learningu

Informujemy, że 3 października br. (niedziela) o godz. 8.15 odbędzie się szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy Moodle oraz Teams.

 

Szkolenie dla słuchaczy nowych kursów (INF.02 i INF.07) dot. e-learningu

Informujemy, że 11 września br. (sobota) o godz. 8.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy Moodle oraz Teams.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (INF.07, ELE.02) oraz absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września 2021 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że absolwenci KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 7 lutego 2021 r. (termin ostateczny) w sekretariacie Centrum.
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.
Wyjaśnienie na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kkz-wazne-informacje

 

Końcowe egzaminy wewnętrzne dla słuchaczy kursów EE.05, EE.08, EE.09, EE.11
– kończących się 15 listopada 2020 r.

Informujemy, że końcowe egzaminy wewnętrzne dla słuchaczy kursów EE.05 i EE.09 odbędą się 8 listopada 2020 r. o godz. 9.00, natomiast egzaminy dla słuchaczy kursów EE.08 i EE.11 odbędą się 14 listopada o godz. 9.00. Szczegóły zostaną przekazane słuchaczom przez e-mail. Osoby, które nie otrzymają wiadomości najpóźniej dzień przed egzaminem, proszone są o kontakt z organizatorem (e-mail lub telefonicznie). Przypominamy, że zaliczenie egzaminu wewnętrznego i praktyki zawodowej jest wymagane, aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie.

 

Informacja dla słuchaczy kursów EE.05, EE.08, EE.09, EE.11

Informujemy, że słuchacze kursów EE.05, EE.08, EE.09 oraz EE.11 , którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września 2020 r. (termin ostateczny). Absolwenci wcześniej organizowanych kursów, którzy chcą przystąpić do egzaminu, składają deklarację bezpośrednio w OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza 4).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Szkolenie dla słuchaczy nowych kursów (ELE.02, INF.07) e-learning

Informujemy, że 26 września br. (sobota) o godz. 8.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle.

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.plW przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie, również prosimy o kontakt e-mail w celu ustalenia szczegółów.

 

Informacja dla słuchaczy kursu EE.11

Informujemy, że wewnętrzny egzamin kończący kurs EE.11 (nie mylić z EE.11-N) zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniach 20-21 czerwca 2020 r. Szczegóły techniczne dotyczące egzaminu słuchacze otrzymają pocztą elektroniczną w środę (17 czerwca).  W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze kursu EE.11, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 7 lutego 2020 r. (termin ostateczny). Absolwenci wcześniej organizowanych kursów, którzy chcą przystąpić do egzaminu, składają deklarację bezpośrednio w OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza 4).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning

Informujemy, że 28 września br. (sobota) o godz. 8.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle.

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.plW przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie, również prosimy o kontakt e-mail w celu ustalenia szczegółów.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (A.20, A.25, EE.08), którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 9 września 2019 r. (termin ostateczny). Absolwenci wcześniej organizowanych kursów, którzy chcą przystąpić do egzaminu, składają deklarację bezpośrednio w OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza 4).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja czerwiec-lipiec 2019

Informujemy absolwentów, którzy przystąpili w czerwcu i lipcu do egzaminów zawodowych, że wyniki egzaminów dostępne będą w sekretariacie Centrum od 30 sierpnia 2019 r., natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową będą do odbioru w siedzibie OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza).
Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu, będą mogli złożyć (bezpośrednio do OKE) deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020.

 

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2019

Informujemy absolwentów kursów A.55 i E.14, że wyniki egzaminu zawodowego dostępne są w sekretariacie Centrum, natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową są do odbioru w siedzibie OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza). Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu, mogą złożyć (bezpośrednio do OKE) deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019. Ostateczny termin składania deklaracji – 29 marca 2019 r.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (E.7, E.12), którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 17 lutego 2019 r. (termin ostateczny).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

Egzaminy zawodowe – sesja styczeń-luty 2019 r.

W czwartek 10 stycznia 2019 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2019 r.  Szczegółowy harmonogram egzaminów w części pisemnej i praktycznej znajduje się w gablocie przy sekretariacie szkoły (piętro 1., budynek I).
Na egzamin pisemny absolwenci KKZ zgłaszają się godzinę przed rozpoczęciem, zabierając ze sobą dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty.
Wykaz przyborów pomocniczych, które zdający mogą zabrać ze sobą na część praktyczną znajduje się w gablocie.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt – kkz@ckziu.jaworzno.pl.

Rekrutacja na KKZ

Informujemy, że od 3 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. prowadzimy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe, których zajęcia rozpoczną się w  marcu/kwietniu 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na stronie poświeconej rekrutacji. Przypominamy, że kursy są bezpłatne, a ich uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Składając wniosek należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz świadectwo ukończenia szkoły (np. gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej).

 

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning
(2018-10-01)

Informujemy, że 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle oraz Office 365 (SharePoint).

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl.

 

Informacja dla słuchaczy kursów A.55 i E.14, kończących się w listopadzie

Informujemy, że słuchacze kursów A.55 i E.14, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do dnia 9 września 2018 r. (termin ostateczny).
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.