Kształcenie ustawiczne – komunikaty

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning
(2018-10-01)

Informujemy, że w 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle oraz Office 365 (SharePoint). 

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl

 

Informacja dla słuchaczy kursów A.55 i E.14, kończących się w listopadzie

Informujemy, że słuchacze kursów A.55 i E.14, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do dnia 9 września 2018 r. (termin ostateczny). 
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Rekrutacja na KKZ

Informujemy, że od 25 czerwca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które zajęcia rozpoczną we wrześniu 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na stronie poświeconej rekrutacji. Przypominamy, że kursy są bezpłatne, a ich uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Składając wniosek należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz świadectwo ukończenia szkoły (np. gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej). Szczegółowych informacji udziela sekretariat KKZ.

Komunikat dla słuchaczy trwających i zakończonych kursów

19 czerwca 2018 r. odbędzie się egzamin zawodowy w części pisemnej, w dniach 27-30 czerwca 2018 r. odbędą się egzaminy zawodowe w części praktycznej. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi terminami egzaminów. Szczegółowe informacje (w tym imiona i nazwiska zdających) dostępne są w sekretariacie KKZ oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie (budynek I, piętro II).
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub tel. 32 762 91 50

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.