Kształcenie ustawiczne

Komunikat dla słuchaczy trwających i zakończonych kursów

19 czerwca 2018 r. odbędzie się egzamin zawodowy w części pisemnej, w dniach 27-30 czerwca 2018 r. odbędą się egzaminy zawodowe w części praktycznej. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi terminami egzaminów. Szczegółowe informacje (w tym imiona i nazwiska zdających) dostępne są w sekretariacie KKZ oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie (budynek I, piętro II).

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez rekrutacja@ckziu.jaworzno.pl  lub tel. 32 762 91 50


POBIERZ PREZENTACJĘ
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 


Komunikat

      W wyniku trwającej do 10 września 2017 r. rekrutacji uzupełniającej do grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/18 utworzono grupy kursowe w kwalifikacjach:

  • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
  • A.54 – Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania;

Kandydaci, którzy zalogowali się lub zgłosili się na w/w kursy, najpóźniej w dniu jutrzejszym otrzymają smsem lub mailem potwierdzenie zakwalifikowania na kurs oraz informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Kandydaci proszeni są o złożenie najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego, w sekretariacie Centrum p.109/V dokumentu potwierdzającego wykształcenie i zaświadczenia lekarskiego.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się:

 7 października 2017 r. o godz. 8.00 w sali 1/V  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65. 

Nabór do powyższych grup jest otwarty dla kolejnych kandydatów do 7 października 2017 r.

Obecnie wg stanu kandydatów na dzień 11.09.2017 r. planujemy uruchomienie w tym semestrze (jeszcze w październiku lub listopadzie) kursów w kwalifikacjach:

A.55 – Drukowanie cyfrowe
E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,

M.11 – Eksploatacja złóż podziemnych,
Dokładny termin spotkań organizacyjnych zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

 

Ważne!
Rekrutacja na kursy we wszystkich proponowanych w ofercie kwalifikacjach jest prowadzona cały rok. W chwili zebrania do grupy kursowej minimum 20 kandydatów zostaje uruchomiony kolejny kurs.

Bożena Czerwiec
Wicedyrektor ds. kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego


Komunikat

Rekrutacja uzupełniająca do grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/18 trwa do 10 września 2017 r.
W dniu 11 września na stronie internetowej CKZiU – rekrutacja dla dorosłych zostanie podany komunikat o wynikach rekrutacji na poszczególne kursy. Kandydaci, którzy zalogowali się lub zgłosili się na kursy, które zostaną uruchomione we wrześniu i październiku otrzymają smsem lub mailem informację o terminie spotkania organizacyjnego i harmonogramie zajęć.
Obecnie wg stanu kandydatów na dzień 28.08.2017 r. planujemy uruchomienie:
– od 23 września kursu w kwalifikacji A.54 –Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
– od 7 października kursów w kwalifikacjach:
E.12/E.13 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,

– w listopadzie :
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych,
A.55 Drukowanie cyfrowe

Ważne!
Rekrutacja na kursy we wszystkich proponowanych w ofercie kwalifikacjach jest prowadzona cały rok. W chwili zebrania do grupy kursowej minimum 20 kandydatów zostaje uruchomiony kolejny kurs.

Bożena Czerwiec
Wicedyrektor ds. kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego


Jaworzno, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodnicząca: B. Czerwiec
Członkowie:
Ł. Proksa, P. Głowacka

prowadząca postępowanie rekrutacyjne w rekrutacji uzupełniającej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie na rok szkolny 2017/18 informuje, iż w związku z małym zainteresowaniem kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie zostanie uruchomiona klasa pierwsza w sem. I roku szkolnego 2017/18.

Przewodnicząca komisji
Bożena Czerwiec


Jaworzno, dnia 7 lipca 2017 r.

Ogłoszenie

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodnicząca: B. Czerwiec
Członkowie:
T. Mulka-Łuszcz, M. Rachwalik, P. Stachoń-Pastucha

prowadząca postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie na rok szkolny 2017/18 informuje, iż w związku z małym zainteresowaniem kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostaje uruchomiona rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana w dniach od 14 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r.

Przewodnicząca komisji
Bożena Czerwiec


 

CKZiU ogłasza nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2017/18.
Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2017/18.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to darmowy sposób na zdobycie wykształcenia średniego oraz zdania egzaminu maturalnego.
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to darmowy sposób na zdobycie nowego zawodu lub kwalifikacji. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik ma możliwość zdania egzaminu państwowego potwierdzającego daną kwalifikację lub zawód i otrzyma stosowny certyfikat.

Dostosowujemy plan zajęć słuchaczy tak, aby w tym samym czasie mogli ukończyć liceum i kurs kwalifikacyjny lub uczęszczać na dwa kursy.

Aby aplikować do liceum lub na kursy zawodowe wypełnij online formularz zgłoszenia lub wydrukuj i dostarcz nam osobiście/pocztą kartę zgłoszenia pobraną poniżej.

Pobierz kartę zgłoszenia do Liceum dla Dorosłych.
Pobierz kartę zgłoszenia na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
Pobierz kartę zgłoszenia Liceum dla Dorosłych i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
 

Zasady organizacji pracy i nauki w ramach zajęć Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w CKZiU w Jaworznie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.