Kształcenie ustawiczne – komunikaty

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning

Informujemy, że 28 września r. (sobota) o godz. 8.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle. 

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.plW przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie, również prosimy o kontakt e-mail w celu ustalenia szczegółów.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (A.20, A.25, EE.08), którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 9 września 2019 r. (termin ostateczny). Absolwenci wcześniej organizowanych kursów, którzy chcą przystąpić do egzaminu, składają deklarację bezpośrednio w OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza 4).  
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

 

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja czerwiec-lipiec 2019

Informujemy absolwentów, którzy przystąpili w czerwcu i lipcu do egzaminów zawodowych, że wyniki egzaminów dostępne będą w sekretariacie Centrum od 30 sierpnia 2019 r., natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową będą do odbioru w siedzibie OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza).
Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu, będą mogli złożyć (bezpośrednio do OKE) deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020. 

 

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2019

Informujemy absolwentów kursów A.55 i E.14, że wyniki egzaminu zawodowego dostępne są w sekretariacie Centrum, natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową są do odbioru w siedzibie OKE w Jaworznie (ul. Mickiewicza). Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu, mogą złożyć (bezpośrednio do OKE) deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019. Ostateczny termin składania deklaracji – 29 marca 2019 r.

 

Informacja dla słuchaczy i absolwentów

Informujemy, że słuchacze (E.7, E.12), którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 17 lutego 2019 r. (termin ostateczny). 
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

Egzaminy zawodowe – sesja styczeń-luty 2019 r.

W czwartek 10 stycznia 2019 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2019 r.  Szczegółowy harmonogram egzaminów w części pisemnej i praktycznej znajduje się w gablocie przy sekretariacie szkoły (piętro 1., budynek I).
Na egzamin pisemny absolwenci KKZ zgłaszają się godzinę przed rozpoczęciem, zabierając ze sobą dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty.
Wykaz przyborów pomocniczych, które zdający mogą zabrać ze sobą na część praktyczną znajduje się w gablocie.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt – kkz@ckziu.jaworzno.pl.

Rekrutacja na KKZ

Informujemy, że od 3 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. prowadzimy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe, których zajęcia rozpoczną się w  marcu/kwietniu 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na stronie poświeconej rekrutacji. Przypominamy, że kursy są bezpłatne, a ich uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Składając wniosek należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz świadectwo ukończenia szkoły (np. gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej). 

 

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning
(2018-10-01)

Informujemy, że 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle oraz Office 365 (SharePoint). 

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl

 

Informacja dla słuchaczy kursów A.55 i E.14, kończących się w listopadzie

Informujemy, że słuchacze kursów A.55 i E.14, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do dnia 9 września 2018 r. (termin ostateczny). 
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.