Rada Rodziców

Informujemy o otwartym rachunku rozliczeniowym Rady Rodziców:

Rada Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
69 1320 1465 7550 0474 2000 0001

Wpłacających prosimy o to, aby w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko dziecka oraz symbol klasy, do której uczęszcza z adnotacją: „Wpłata na fundusz Rady Rodziców”.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.