Zagraniczna praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii

„Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową”

 Informujemy, że w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum Energetyczne będzie realizować projekt „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” ze środków EFS w ramach projektu ERASMUS+. Akcja 1. Mobilność edukacyjna dotyczący Mobilności uczniów. Projekt jest finansowany ze środków EFS.

Projekt polegać będzie na realizacji obowiązkowej czterotygodniowej praktyki zawodowej, dla uczniów klas 3-cich kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik elektryk w danym roku szkolnym., Podczas zagranicznej praktyki podejmą staż w zagranicznych przedsiębiorstwach związanych z branżą mechatroniczną i elektryczną w Irlandii oraz Niemczech. Mobilność ta ułatwi im przejście w przyszłości z etapu nauki do zatrudnienia. Podczas realizacji zagranicznych praktyk uczniowie będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

Główne cele projektu:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich przydatności na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej;
  • poprawa kompetencji językowych w komunikacji w obszarze życia codziennego i zawodowego;
  • promowanie różnorodności językowej Unii Europejskiej i świadomości międzykulturowej.

Oczekiwane rezultaty:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w kraju europejskim uczestników projektu, co zwiększy ich atrakcyjność zarówno na lokalnym, krajowym jak też zagranicznym rynku pracy;
  • podniesienie umiejętności językowych uczniów;
  • poznanie kultury i historii innego kraju;
  • przełamanie barier kulturowych i narodowościowych;
  • nauka samodzielności w radzeniu sobie w innym środowisku.

Odbiorcami projektu są uczniowie pełnoletni, kształcący się w TE w klasach trzecich w danym roku szkolnym, w zawodach technik mechatronik i technik elektryk.

Głównym działaniem w projekcie jest 4-tygodniowa ciągła praktyka zawodowa realizowana zgodnie ze szkolnym planem nauczania w następujących turach:

I TURA 32 uczestników (16/Irlandia, 16/Niemcy) termin 6.03.2017-31.03.2017 (+ 2 dni na dojazd)
II TURA 32 uczestników (16/Irlandia, 16/Niemcy) termin 26.02.2018-23.03.2018 (+ 2 dni na dojazd)

Dodatkowym elementem praktyk będzie realizacja programu kulturowego odpowiedniego dla danego regionu, w którym będą odbywać się praktyki.
Przed wyjazdem na praktykę za granicą wszyscy uczestnicy projektu objęci będą odpowiednim przygotowaniem językowym, kulturowym i interpersonalnym
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty (Europass Mobility, ECVET). 

REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach programu Erasmus+ „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową”.

wstecz

Aktualności projektu

Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii…

Konferencja podsumowująca projekt „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” Wtorek 24 kwietnia był...
Czytaj więcej...

25-04-2018

Podsumowanie praktyk w Schkeuditz

Ostatnie dni praktyki w Niemczech w ramach projektu ERASMUS + obfitowały w moc zdarzeń. Na zakończenie pobytu w Schkeuditz...
Czytaj więcej...

25-03-2018

Wizyta kontrolna w Irlandii

Od wtorku 20 marca uczestników  projektu „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii- perspektywą na lepszą karierę zawodową” wizytuje dyrekcja...
Czytaj więcej...

24-03-2018

Praktyki elektryków i mechatroników – Schkeuditz 2018

Ostatni tydzień praktyk elektryków i mechatroników w Niemczech. Elektrycy montują złożone układy sterowania w instalacjach elektrycznych. Mechatronicy drukują obiekty...
Czytaj więcej...

24-03-2018

Elektrycy i mechatronicy w Niemczech

Upłynął kolejny tydzień zajęć uczniów na praktykach w Niemczech. Elektrycy dalej projektowali w AutoCadzie, w ostatnim tygodniu wrócą do...
Czytaj więcej...

19-03-2018

Trzeci tydzień irlandzkich praktyk w ramach projektu ERASMUS+

Trzeci tydzień  naszym praktykantom upływa na pogłębianiu swoich umiejętności zawodowych w swoich zakładach między innymi w: Walsh Cooling Services,...
Czytaj więcej...

16-03-2018

Poznajemy kolejne  zakątki Irlandii

W miniony weekend uczniowie realizujący praktyki w Irlandii w ramach projektu ERASMUS + mieli możliwość  zwiedzić  pobliskie zamki w...
Czytaj więcej...

14-03-2018

Berlin z ERASMUS +

Weekend 10-11.03. minął pod znakiem Berlina. Uczniowie odbywający praktykę zawodową w Niemczech w ramach programu ERASMUS + mieli możliwość...
Czytaj więcej...

14-03-2018

Kolejny tydzień irlandzkich praktyk w ramach projektu ERASMUS+

Obecny tydzień minął naszym praktykantom na intensywnej pracy w swoich zakładach między innymi w: Blarney Auto Centre, Fermoy Garage...
Czytaj więcej...

11-03-2018

Elektrycy i mechatronicy w Niemczech

W weekend pozwiedzaliśmy miasto Halle i odwiedziliśmy ZOO w Lipsku. W tygodniu uczniowie na zajęciach uczyli się programowania obrabiarek CNC...
Czytaj więcej...

09-03-2018

Zwiedzamy Irlandię z ERASMUS +

W niedzielę grupa naszych uczniów realizujących praktykę zawodową w ramach programu ERASMUS+  miała okazję poznać uroki irlandzkich miast Cobh...
Czytaj więcej...

06-03-2018

Praktyki w Niemczech

Elektrycy i mechatronicy zakończyli pierwszy tydzień praktyk. Główne doskonalone umiejętności to montaż instalacji elektrycznych – coraz to bardziej złożonych...
Czytaj więcej...

06-03-2018
Następna strona »

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.