Podstępne WZW

„Podstępne WZW” – program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Statystycznie wirusem HBV bądź HCV zakażony jest co dwunasty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają charakterystycznych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne a nawet śmierć.

Cele programu:

  • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV.
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.
  • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.
  • Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi poniżej oraz zawartymi na stornie internetowej: http://www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl/index.php?page=informacje-ogolne-11

Broszura na temat WZW

Prezentacja na temat WZW

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.