O projekcie indywidualni.pl

16-02-2021

Szkoły wchodzące w skład CKZiU przystąpiły do gminnego programu Badań predyspozycji i uzdolnień uczniów w Jaworznie. Projekt ten oparty jest na zaproponowanej przez Librus diagnozie wspierającej rozwój uczniów i gwarantującej osiągnięcie lepszych rezultatów edukacyjnych. Projekt indywidualni.pl jest w pełni zintegrowany z rozwiązaniem LIBRUS Synergia i stanowi innowacyjną i kompleksowo przemyślaną strategię, wdrożona w mieście po wcześniejszym pilotażu w wybranych szkołach.

W sytuacji zdalnego nauczania, bardzo ważne dla ucznia,  jego rodzica i nauczyciela staje się kompleksowe wsparcie w realizowaniu indywidualizacji nauczania i uczenia się dziecka. Indywidualni.pl to inicjatywa, która umożliwia uczniom poznanie ich mocnych stron, talentów, rozpoznanie ich strategii uczenia się oraz czerpanie większej satysfakcji
z przyswajania wiedzy i umiejętności, rodzicom umożliwia poznanie potencjału dziecka, jego potrzeb, a nauczycielom  dostosowanie metod i technik pracy do profilu ucznia czy klasy, by wspólne działania przynosiły jak najwięcej korzyści.

Szczegóły dotyczące projektu oraz korzyści płynących z udziału w nim znajdują się na stronie https://indywidualni.pl/szkola#.

Po przeszkoleniu Rady Pedagogicznej odbywają się obecnie zajęcia wprowadzające uczniów w tematykę efektywnego uczenia się i znajomości własnych preferencji o obieraniu komunikatów podczas nauki i uczenia się. Dzięki temu z większą świadomością przystąpią do diagnozy, której wyniki po pogłębionej analizie posłużą zwiększeniu efektywności nauczania i uczenia się.

Ilość odsłon: 2226

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.