Aktywność społeczna – zrób to dla siebie

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” realizowany jest przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0055/18.

Rozwój kompetencji dzięki zaangażowaniu społecznemu

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 112 osób, z których 90% rozwinie co najmniej osiem z piętnastu kompetencji wymienionych w klasyfikacji ESCO. Zrealizowanie tego wskaźnika będzie weryfikowane z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi, w tym testu psychometrycznego.

Oferta projektu skierowana jest do młodzieży z województwa śląskiego i obejmuje kilka aktywności, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

Spodziewamy się, że młodzież w ramach wolontariatu będzie z zapałem pełnić funkcję sojuszników rynku pracy. Przygotuje się również do debaty publicznej, którą z lokalnymi władzami przeprowadzi na wybrany przez siebie temat. Będzie także prowadzić bloga dotyczącego lokalnych problemów społecznych. Autorzy zaprezentują zapewne ciekawe wywiady i przedstawią propozycje interesujących działań. Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, poznają ich działalność oraz przedstawią swoje oczekiwania i propozycje współpracy. Element rywalizacji zespołowej zostanie wprowadzony w formie konkursu na tematy dotyczące wiedzy zdobytej w projekcie.

Zaplanowane działania są odpowiedzią na problem małego zaangażowania społecznego młodzieży i niskiego poziomu rozwoju kompetencji społecznych, które są oczekiwane przez pracodawców.

Projekt jest realizowany w województwie śląskim od 02.09.2019, a działania będą podejmowane do 31.05.2021 roku. Jedna  z czterech grup projektowych działa na terenie CKZIU i liczy 16 uczestników. 

Zapraszamy na naszego bloga!

 

wstecz

Aktualności projektu

Witaj Antwerpio

w  poszukiwaniu kompleksowych narzędzi wspierających rozwój kompetencji Opiekunowie czterech grup projektowych działających od września 2019 r. na Śląsku oraz...
Czytaj więcej...

08-02-2020

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.