Zielona pracownia 2019

03-12-2019

W bieżącym roku szkolnym CKZiU zostało laureatem konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019) realizowanych i finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach konkursu CKZiU pozyskało środki finansowe na modernizację istniejącej pracowni biologiczno-geograficznej i doposażenie jej w nowe pomoce dydaktyczne. W wyniku podjętych działań powstała nowoczesna „Eko-Pracownia w CKZiU”, która umożliwi  realizację zajęć z przedmiotów takich jak biologia i geografia z elementami edukacji ekologicznej w oparciu o metody doświadczalne i eksperymentalne.

 

Cel projektu:

Celem projektu „Eko-pracownia w CKZiU” jest zwiększenie świadomości ekologicznej na temat potrzeb lokalnego środowiska, przyrody i samych mieszkańców Gminy Jaworzna. Projekt skierowany jest do społeczności naszego miasta kształcącego się w murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Główne założenia towarzyszące przy doborze pomocy dydaktycznych oraz prac modernizacyjnych to poprawa jakości edukacji naszych uczniów.

Efekty ekologiczne to:

  • wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi,
  • uświadomienie wagi nauk przyrodniczych w otaczającym nas świecie od lokalnego środowiska po globalne problemy,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu elementów środowiska ożywionego i nieożywionego,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego,
  • wzrost świadomości ochrony środowiska lokalnego, regionalnego i globalnego,
  • poznanie otaczającego nas środowiska i wpływu działalności miejscowych zakładów przemysłowych na jego funkcjonowanie,
  • diagnozowanie współzależności człowieka ze środowiskiem i jego wpływu na zdrowie, życie oraz działalność gospodarczą,
  • pobudzenie świadomości i odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody,
  • pozyskiwanie informacji o środowisku z różnych źródeł, ich wykorzystanie i przetwarzanie,
  • doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym i pracach naukowo-badawczych.

Wartość projektu: 37 505,44 zł

Środki WFOŚiGW: 29 993,60 zł

Ilość odsłon: 3942

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.