Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu – uczniowie/absolwenci technikum

W sesji „czerwiec-lipiec 2019” egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji przeprowadzone będą w następujących terminach:

  1. 1. Część pisemna

Zawód

Kwalifikacja

Termin

Godz.

Technik elektryk

E.07

18.06.2019 r.

1000

E.08

1200

E.24

1400

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

A.54

1000

A.25

1200

A.55

1400

Technik górnictwa podziemnego

M.11

1000

M.39

1200

Technik informatyk

E.12

1000

E.13

1200

E.14

1400

Technik logistyk

A.30

1000

A.31

1200

A.32

1400

Technik mechatronik

E.03

1000

E.18

1200

E.19

1400

Technik organizacji reklamy

AU.29

1400

  1. 2. Część praktyczna

Forma D

Zawód

Kwalifikacja

Termin

Godz.

Technik elektryk

E.24

17.06.2019 r.

900

Technik górnictwa podziemnego

M.39

1300

Technik logistyk

A.30

1600

A.31

900

A.32

1300

Technik mechatronik

E.18

900

Forma DK

Zawód

Kwalifikacja

Termin

Godz.

Technik organizacji reklamy

AU.29

24.06.2019 r.

800

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

A.25

27.06.2019 r.

900

1500

A.54

28.06.2019 r.

900

Technik informatyk

E.14

28.06.2019 r.

800

1200

Technik mechatronik

E.19

28.06.2019 r.

800

Forma WK

Zawód

Kwalifikacja

Termin

Godz.

Technik informatyk

E.12

25.06.2019 r.

1200

1600

E.13

26.06.2019 r.

800

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

A.25

27.06.2019 r.

900

1500

A.54

28.06.2019 r.

900

Technik informatyk

E.13

01.07.2019 r.

02.07.2019 r.

03.07.2019 r.

800

1200

1600

Forma W

Zawód

Kwalifikacja

Termin

Godz.

Technik górnictwa podziemnego

M.11

24.06.2019 r.

800

1200

1600

Technik mechatronik

E.03

24.06.2019 r.

900

Technik elektryk

E.07

24.06.2019 r.

900

1500

E.08

26.06.2019 r.

900

Szczegółowy harmonogram znajduje się na  tablicy informacyjnej obok sekretariatu budynek I/ I piętro

 

Terminy składania deklaracji

  • sesja styczeń-luty 2019 – 9 września 2018 r.
  • sesja czerwiec-lipiec 2019 – 18 lutego 2019 r. (zdający z sesji styczeń-luty 2019, którzy nie zdali egzaminu, mogą złożyć deklarację do 29 marca 2019 r.  – 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu)

Komunikaty dyrektora CKE

Inne

Deklaracje

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.