Egzaminy zawodowe

Deklaracje

Terminy składania deklaracji

  • do 15 września 2023 r. – dla zdających w sesji ZIMA 2024 r.
  • do 7 lutego 2024 r. – dla zdających w sesji LATO 2024 r.

Informacja dla uczniów klas III, IV i V

Zgodnie z obowiązującym prawem, przystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

Komunikaty CKE

Formuła 2019 (kwalifikacje 3-literowe)

Formuła 2017 (kwalifikacje 2-literowe)

Formuła 2012 (kwalifikacje 1-literowe)
Harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu w formule 2012 znajdują się
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Termin składania deklaracji na sesję ZIMA 2024 – do 9 września 2023 r.
Termin składania deklaracji na sesję LATO 2024 : do 3 lutego 2024 r.
» deklaracja przystąpienia do egzaminu – kwalifikacje 1-literowe (np. E.13)

 

 

Kiedy będę zdawał egzamin?

 

Zawody i kwalifikacje – podstawa programowa 2019

Symbol
cyfrowy
Nazwa
zawodu
Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
311909 technik
automatyk
ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
311410 technik
mechatronik
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
311303 technik
elektryk
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
351406 technik
programista
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
351203 technik
informatyk
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
343105 technik fotografii
i multimediów
AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
333907 technik
reklamy
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
333107 technik
logistyk
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu
311943 technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.