„Biała Wstążka” w CKZiU – podsumowanie

21-12-2019

„Słowem można zranić, słowem można doprowadzić do łez, słowem można doprowadzić do straty poczucia własnej wartości, słowem można zabić” – tymi słowami rozpoczęła finał kampanii Pani Dyrektor Centrum Simona Smugowska.

„Biała Wstążka” wpinana w klapę marynarki to symbol, symbol niewinności, symbol sprzeciwu wobec aktów przemocy oraz symbol solidarności z osobami, które tej przemocy doświadczyły. Dlatego też główny cel naszej kampanii to szerzenie wśród młodzieży świadomości z jakimi formami przemocy mogą się spotkać w życiu codziennym i jak sobie z nimi radzić. Co roku w finale naszej kampanii bierze udział wielu przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie przeciwdziałania przemocy. Tak też było i tym razem. Na nasze zaproszenie przybyło wielu zacnych gości między innymi Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Pan Tadeusz Kaczmarek, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie Pani Dorota Fiok, Pan Rafał Skręt – Przedstawiciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy, które objęło honorowy patronat nad naszym wydarzeniem oraz Pan Mieczysław Michalski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie , który był jednym z fundatorów nagród w konkursie „Twoja NIEMOC rodzi PRZEMOC”.

Na początku główni organizatorzy kampanii, czyli uczniowie klasy 3cT5 Technik Organizacji Reklamy, króciutko przedstawili jej przebieg https://www.ckziu.jaworzno.pl/16-dni/a następnie zabrali głos zaproszeni prelegenci.

Jako pierwszy wystąpił Pan starszy aspirant Piotr Chełmiński – przedstawiciel Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który w przystępny dla młodzieży sposób przedstawił zagrożenia z jakimi może się ona spotkać w sieci. Następnie Pani Karina Lichota Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie wraz z Panem młodszym aspirantem Michałem Rzepką reprezentującym Komendę Miejską Policji w Jaworznie przybliżyła definicję pojęcia „przemocy w rodzinie” – zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto państwo prelegenci uświadomili obecnym, że podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Na zakończenie pani Lichota przedstawiła statystyki dotyczące ilości rodzin w Jaworznie objętych wsparciem w 2018 r. w ramach procedury Niebieska karta oraz grup roboczych. Internet – to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocześnie jednak sieć jest, jak to określił Stanisław Lem „wielkim śmietnikiem” – rozpoczął swoje wystąpienie kolejny prelegent, wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jaworznie Pan dr Jarosław Bugajski, który również mówił na temat zagrożeń w sieci ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet.

Ostatnim prelegentem tegorocznego finału był Pan Rafał Skręt – członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy, Kurator Zawodowy, Realizator Programów Korekcyjno – Edukacyjnych dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, który przedstawił krótką historię stowarzyszenia, jego główne założenia programowe oraz przybliżył cele konkursu pt. „Biała Wstążka” . Ponadto Pan Skręt wręczył kilku, szczególnie zaangażowanym w kampanię uczniom okolicznościowe dyplomy byli to: Szymon Wójcik, Julia Koziarz, Wiktoria Bogacz, Karolina Ślusarczyk, Jan Proksa (3cT5) oraz Wiktoria Patucha 1d_pT5.

Na koniec zabrał głos Pan Tadeusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, który podziękował za przygotowanie po raz kolejny akcji i podkreślił ważną rolę kobiet w społeczeństwie.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować wszystkim gościom, prelegentom i osobom, które wsparły nasze działania i przyczyniły się do realizacji kampanii.

Dziękujemy i życzymy Zdrowych Spokojnych Świąt!

Anna Kosobudzka

 

foto: Szymon Wójcik, Magdalena Brzezina


Ilość odsłon: 2135

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.