egzamin

Dostęp do treści zadań egzaminacyjnych

05-02-2024

Informujemy, że zdający egzamin zawodowy w sesji zimowej 2024 r. mogą uzyskać w budynku szkoły dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w terminie od 12 do 16 lutego 2024 r. Dostęp dotyczy wyłącznie części pisemnej, tzn. testu, który wykonywany był przy komputerze.

Dostęp do ww. informacji jest nadzorowany przez pracownika szkoły, a zdającego obowiązuje zakaz utrwalania (fotografowania, filmowania, wykonywania zrzutów ekranu, zapisywania) i rozpowszechniania treści wyświetlanych podczas udzielonego dostępu.

Ze względów organizacyjnych i konieczność zapewnienia nadzoru, dostęp jest udzielany we wskazanym czasie na wyraźną wcześniejszą prośbę zdającego.
Termin dostępu ustalany jest indywidualnie dla każdego zdającego.
Zdający, którzy wyrażają chęć uzyskania dostępu, powinni zgłosić się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail dostep@ckziu.jaworzno.pl z tematem „DOSTĘP”, a w treści wpisując:
– imię i nazwisko zdającego,
– szkoła (T5/T6/TE/absolwent kkz),
– egzamin, którego dostęp dotyczy (wystarczy oznaczenie kwalifikacji).

Ustalona data i godzina dostępu zostanie przekazana w wiadomości zwrotnej w ciągu dwóch dni roboczych.
Miejsce udostępnienia danych: sekretariat szkoły (105/I).

Ilość odsłon: 269

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.