E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja zawodów: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk  311303

E.7 elektromechanik; E.7 i E.8 elektryk; E.7, E.8, E.24 technik elektryk

Kwalifikacja E.7 daje wykształcenie w zawodzie elektromechanik. Jest pierwszym krokiem, by zdobyć zawód elektryk lub technik elektryk. Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i po uzyskaniu kwalifikacji E.8. może uzyskać tytuł elektryk. Aby uzyskać tytuł technika elektryka, należy jeszcze uzupełnić kwalifikację E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń                       i instalacji elektrycznych.
Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, a także instalacji elektrycznych, elektrycznych przyrządów
pomiarowych oraz sprzętu gospodarstwa domowego.
Elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu systemów elektrycznych, jest członkiem zespołu produkcyjnego i montażowego w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, a także zajmuje się naprawą i utrzymaniem w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną, świadczy usługi pomocy technicznej, a także wykonuje wszelkie zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniem. Zatrudnienie może znaleźć w licznych zakładach produkcyjnych, będzie mógł pracować w serwisie i przy naprawie urządzeń elektrycznych, może wykonywać instalacje elektryczną.

KWALIFIKACJA – E.7

 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:

 1. montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji

technicznej

 1. ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie

wyników pomiarów

 1. montuje układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych

na podstawie dokumentacji technicznej

 1. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych
 2. rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy
 3. odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych
 4. wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 5. lokalizuje i usuwa typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych
 6. wykonuje wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów i podzespołów maszyn i

urządzeń elektrycznych

 1. przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych
 1. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 1. lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 5. wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i

urządzeń elektrycznych;

 1. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 3. przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.