E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja zawodów: elektryk 741103, technik elektryk  311303

Kwalifikacja E.8 to jedna z dwóch w zawodzie: Elektryk i jedna z trzech w zawodzie: Technik elektryk

KWALIFIKACJA – E.8.
1. Montaż instalacji elektrycznych
Słuchacz:

  • rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
  • rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
  • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
  • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
  • przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
  • sporządza schemat montażowy instalacji;
  • trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
  • dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
  • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
  • sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
  • wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
  • sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Słuchacz:

  • przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
  • rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
  • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
  • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
  • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
  • sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
  • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
  • wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
  • sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
  • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.