E-learning

moodle_logo

Platforma e-learningowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

http://moodle.ckziu.jaworzno.pl/

 

cyfrowaakademia_logo

Cyfrowa Akademia to nowoczesna platforma edukacyjna. We współpracy z najlepszymi uczelniami wyższymi, organizacjami porzarządowymi, firmami oraz niezależnymi nauczycielami tworzone są najwyższej jakości kursy online dostępne dla wszystkich.

Rejestracja na platformie Cyfrowa Akademia jest otwarta dla wszystkich. Po rejestracji na platformie uzyskuje się dostęp do wideo-wykładów, ćwiczeń interaktywnych oraz dyskusji z innymi użytkownikami z całej Polski.

https://www.cyfrowaakademia.pl/

 

instaling_logo

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

https://instaling.pl/

 

epodreczniki_logo

E-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową do kształcenia ogólnego. Są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu. Dostęp do e-podręczników jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich.

http://www.epodreczniki.pl/begin/

 

itszkola_logo

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Program studiów jest kierowany do wszystkich osobób, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego.

W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Korzystanie z zasobów programu jest bezpłatne.

https://it-szkola.edu.pl/aktualnosci

 

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.