Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10-08-2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec–lipiec 2018: 31 sierpnia 2018r.

Termin przekazania przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec–lipiec 2018 do szkół: 31 sierpnia 2018r.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje

Po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniowie i absolwenci szkoły zgłaszają się do sekretariatu szkoły 31 sierpnia 2018r.  po godzinie 12.00

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  i nie zdali całości lub jednej z  części egzaminu  mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji „Zima 2019”.
Termin składania deklaracji: do 9 września 2018 r.

Harmonogram egzaminów zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku.

Ilość odsłon: 1559

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.