EKO-pracownia CKZiU

24-06-2019

W bieżącym roku szkolnym CKZiU przystąpiło do 5 edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019” ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkursu  kierowane są do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.  Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

W CKZiU dokumentacje konkursowe pod nazwą „EKO-pracownia CKZiU” przygotowali: Patrycja Stachoń-Pastucha i Marcin Pastucha.

W obu konkursach uzyskaliśmy pozytywną ocenę komisji i zostaliśmy ich laureatami. Tym samym CKZiU pozyskało w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” 7498,40 zł, co stanowi wkład własny do projektu oraz w ramach konkursu „Zielona Pracownia’2019” 29993,60 zł (łącznie 37492,60 zł) na modernizację pracowni biologiczno-geograficznej. W ramach projektu zostanie wykonany remont pracowni oraz będą zakupione nowe pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu przewidziana jest na III kwartał 2019 r.

Link do informacji z uroczystego rozstrzygnięcia konkursu: https://slaskie.pl/content/zielona-pracownia-2019

MDN

Fot. https://slaskie.pl/content/zielona-pracownia-2019

Ilość odsłon: 1468

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.