Nabór do projektu dla nauczycieli

27-09-2017

W roku szkolnym 2017/2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” w ramach programu POWER. Projekt jest finansowany ze środków EFS.
Główne cele projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych dotyczących znajomości języka angielskiego nauczycieli poprzez realizację mobilności kadry w krajach europejskich, podniesienie świadomości kulturowej i rozwoju osobistego poprzez współpracę z przedstawicielami innych narodowości w czasie trwania zagranicznych mobilności, stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów; nawiązanie współpracy z zagranicznymi zakładami pracy, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami partnerskimi pod kątem podnoszenia jakości kształcenia w Centrum, rozwój współpracy między szkołą a innymi szkołami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi; promocja szkoły jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka oświatowego; doskonalenie zarządzania szkołą.

Oczekiwane rezultaty: rozwój zawodowy kadry CKZiU poprzez podniesienie ich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, zwiększenie świadomości kulturowej uczestników, rozwój osobisty poprzez współpracę z przedstawicielami innych narodowości w czasie trwania zagranicznych mobilności; stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów; nawiązanie współpracy z zagranicznymi zakładami pracy, placówkami edukacyjnymi; rozwijanie współpracy z innymi szkołami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi; podniesienie jakości kształcenia w Centrum.
Odbiorcami projektu są pracownicy pedagogiczni CKZiU.

Projekt realizowany będzie w dwóch grupach dziesięcioosobowych. Głównym działaniem będzie realizacja mobilności zagranicznych (kurs języka angielskiego) w Irlandii w terminach:
I MOBILNOŚĆ    29.01.2018-09.02.2018   (+ 2 dni na dojazd)
II MOBILNOŚĆ   09.07.2018-20.07.2018   (+ 2 dni na dojazd)
Obydwie mobilności poprzedzone zostaną przygotowaniem kulturowo językowym prowadzonym na terenie CKZiU.

Rozpoczynamy rekrutację kadry pedagogicznej do projektu „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” realizowanego w ramach programu POWER i finansowanego ze środków EFS.

Zainteresowanych nauczycieli CKZiU udziałem w projekcie proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (załącznik) oraz złożeniem wypełnionego formularza rekrutacyjnego (załącznik 1 do regulaminu)  do dyr. Marioli Dąbek-Nagacz do 30.09.2017.

Regulamin POWER

 

Ilość odsłon: 1139

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.