Ranking Szkół Wyższych Perspektywy

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić.

W czasach, w których coraz częściej zadaje się pytanie: czy warto studiować, Perspektywy podkreślają z całą mocą: wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. I konsekwentnie wskazują tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie.

Każdego roku dziesiątki tysięcy młodych Polaków stają przed decyzją: co i gdzie studiować? Która uczelnia ma nie tylko interesujące kierunki, ale także najlepszą kadrę naukową, kontakty z biznesem, szeroką wymianę zagraniczną? To decyzje na wagę ich przyszłości.

Maturzysta 2017 nie szuka jakichkolwiek studiów. Chce zdobywać wiedzę i umiejętności na przyszłościowym kierunku, w uczelni, która da mu dyplom ceniony przez pracodawców. Z kolei dobra uczelnia może liczyć na zainteresowanie najlepszych kandydatów – olimpijczyków i tych z najwyższymi wynikami na świadectwie dojrzałości – co przynosi jej korzyści zarówno materialne (dotacja MNiSW!), jak i intelektualne – wzrost poziomu kształcenia. Dobrzy maturzyści są wymagający w stosunku do wykładowców, aktywni na studiach, twórczy i innowacyjni.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw cieszy się uznaniem nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale jest także wysoko oceniany za granicą. Wielość grup kryteriów, ich skład, rozkład procentowy wag, starania o wykorzystanie jak największej liczby „twardych” danych są unikalne.

Z wielu perspektyw Ranking Szkół Wyższych to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju (publiczne i niepubliczne) posiadające uprawnienia habilitacyjne lub uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prezentujemy także wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich.
  • Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie magisterskim, z których 20 ma także uprawnienia doktorskie, a 7 posiada uprawnienia habilitacyjne!
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Zwycięzcy Rankingu

W „odwiecznym” pojedynku na szczycie mamy w tym roku remis: na pierwszym miejscu znalazły się Uniwersytet Warszawski (100%) i Uniwersytet Jagielloński (99,9) Na trzecim miejscu – niespodzianka! – Politechnika Warszawska (86,0%).

Na miejscu 4. ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,2%) i Politechnika Wrocławska (82,1%), na 6. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (77,5%).

W grupie uczelni niepublicznych znowu gratulacje dla Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce.

Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na trzecim miejscu – niespodzianka! – Uczelnia Łazarskiego. Gratulujemy zwycięskiej trójce!

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Wskaźniki

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Ranking uczelni akademickich składa się z siedmiu kryteriów: prestiżu, pozycji rynkowej absolwentów, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Są one mierzone przez 31 wskaźników. Pozostałe rankingi składają się z sześciu grup kryteriów: prestiżu, pozycji rynkowej absolwentów, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia. Zwracamy uwagę, że kryteria uwzględniane są w różnych rankingach z różną wagą.

Dwa wskaźniki w rankingu Perspektyw pojawiają się w tym roku po raz pierwszy: wskaźnik przygotowany w oparciu o badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (przeprowadzone przez MNiSW) oraz wskaźnik „Jakość przyjętych na studia”. Są to wskaźniki dla celów naszego rankingu prawie idealne, gdyż bazują na wynikach i ocen (egzaminów) przeprowadzonych poza uczelnią.

Ekonomiczne losy absolwentów – to wskaźnik mierzony „zatrudnialnością” absolwentów oraz wysokością ich zarobków – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia następujące parametry badania ELA dla danego kierunku studiów: procent absolwentów w rejestrach ZUS, ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania absolwentów, oraz wysokość zarobków absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie ich zamieszkania.

Jakość przyjętych na studia – to wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2016 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce (dotyczy maturzystów 2016). Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowie wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. W Rankingu 2017 wskaźnik ten został zastosowany pilotażowo w rankingu 21 kierunków studiów technicznych (dających tytuł magistra inżyniera).

 

  Na podstawie strony internetowej: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/teksty/101-sztuka-dobrego-ksztalcenia

http://www.perspektywy.pl/RSW2017/nasze_moduly/tabele/pdf/uczelnie-akademickie-2017.pdf

http://www.perspektywy.pl/RSW2017/nasze_moduly/tabele/pdf/niepubliczne-uczelnie-magisterskie-2017.pdf

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.