Technik logistyk

 

Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Logistyka to nowoczesny kierunek – stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Głównymi partnerami dla logistyków są przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja, wojsko, policja. Technik logistyk jest zatrudniany w różnych przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty do spraw: logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, sprzedaży i prognozowania popytu, gospodarki materiałowej, handlu elektronicznego, planowania zakupów, logistyki systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, mediów, komunikacji, transportu wewnętrznego, czy gospodarki odpadami.

W trakcie nauki w naszej szkole uczeń zdobędzie szeroką wiedzę w zakresie:

  • organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów,
  • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
  • planowania przepływu zasobów i informacji,
  • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw,
  • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów oraz ustalania cen za usługi transportowe,
  • prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
  • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie,
  • organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej i opracowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
  • organizowania recyklingu odpadów,
  • posługiwania się językiem obcym przy wykonywaniu zadań zawodowych.

 

KWALIFIKACJE

SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.