Koniec Świata wg Emeryka - Biblioteka
Koniec Świata wg Emeryka

Koniec Świata wg Emeryka

Radosław Nowakowski — Koniec Świata według Emeryka

hasara­pasańska opowieść hipertek­stowa w czterech odsłonach i jed­nej zasłonie o tym co wydarzy się pewne­go gorące­go czer­w­cowe­go dnia 70 a może 71 lat po spisa­niu pewne­go tajem­niczego zak­lę­cia które spraw­iło że p-papier został w końcu wypar­ty przez e-papier