Godziny pracy biblioteki - Biblioteka
Godziny pracy biblioteki

Godziny pracy biblioteki

 

W roku szkol­nym 2018 / 2019 Bib­lioteka Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go w Jaworznie jest otwarta dla Czytel­ników zgod­nie z poniższym har­mono­gramem:

Dzień tygod­nia Godziny pra­cy Bib­lioteki
Poniedzi­ałek 7:30 – 16:00
Wtorek 7:30 – 16:00
Śro­da 7:30 – 16:00
Czwartek 7:30 – 16:00
Piątek 7:30 – 14:30