Godziny pracy biblioteki - Biblioteka
Godziny pracy biblioteki

Godziny pracy biblioteki

W roku szkol­nym 2021/ 2022 Bib­lioteka Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go  i Ustaw­iczne­go w Jaworznie jest otwarta dla Czytel­ników zgod­nie z poniższym har­mono­gramem.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Dzień tygod­nia Godziny pra­cy Bib­lioteki
Poniedzi­ałek  7:40- 17:00 prz­er­wa 8.40- 11.00
Wtorek  8:00- 14:00
Śro­da  7:30- 17:15
Czwartek  8:00- 14:00
Piątek  8:00- 14:00