Czary i Mary - Biblioteka
Czary i Mary

Czary i Mary

Aneta Kamińska — Czary i Mary 

Frag­ment hipertek­stowe­go tomiku poezji, w którym wier­sze (włas­ne i cud­ze)
miesza­ją się ze snami, w którym jest nieskończe­nie wiele dróg prowadzą­cy­ch
dokądś lub donikąd, naprzód lub wstecz, w lewo lub w pra­wo, płytko lub
głęboko, w którym łat­wo zbłądz­ić i zabłądz­ić, zas­nąć i zapaść (na wybraną
chorobę), dać się uwieść i uwieźć (auto­busem dowol­nej linii).