Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży - Biblioteka
Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspo­ma­ga­jące naukę i najlep­sze książki młodzieżowe

Dar­mowe e-booki:

Wirtu­al­ne muzea:

  • KULTURA DOSTĘPNA (Auschwitz-Birke­nau. Niemiecki nazis­towski obóz kon­cen­tra­cyjny i zagłady, Bazy­lika Kat­e­dral­na pw. WNM Pan­ny i św. Mikoła­ja w Łow­iczu, Cerkiew Opieki Bogurodz­i­cy w Owczarach, Cerkiew św. Jakuba Młod­sze­go Apos­toła w Powroźniku, Fil­har­mo­nia Nar­o­dowa w Warsza­w­ie, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, Muzeum Sztuki Współczes­nej w Krakowie, Teatr Wielki – Opera Nar­o­dowa, Wrocław – spac­er po mieś­cie itp.)
Comments are closed.