Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych - Biblioteka
Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­ny­ch  to świę­to ustanowione przez Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tio n of School Librar­i­an­ship)  w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik.

W 2017 roku Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­ny­ch odby­wa się pod hasłem:

Książka nas łączy

Z okazji tego świę­ta Bib­lioteka CKZ­iU prag­nie zachę­cić czytel­ników do udzi­ału w orga­ni­zowany­ch akc­jach.