Bookcrossing w ZLO - Biblioteka
Bookcrossing w ZLO

Bookcrossing w ZLO

W ostat­nich dni­ach listopada wolon­tar­iusze z Bib­lioteki CKZ­iU wyruszyli w teren, by zaopa­trzyć półki bookcrossin­gowe w kole­jne książki.

Uczniowie wraz z opiekunem p. Martą Jasińską — Kumór odwiedzili punk­ty, zna­j­du­jące się w przy­chod­ni­ach Zespołu Lecznict­wa Otwarte­go.