Zapraszamy po nowe książki! - Biblioteka
Zapraszamy po nowe książki!

Zapraszamy po nowe książki!

Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my czytel­ników do odwiedza­nia naszej szkol­nej bib­lioteki. Dla naszy­ch uczniów zakupil­iśmy praw­ie 100 nowych książek! 

Zespół bib­liotekarzy CKZ­iU

Comments are closed.