Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!! - Biblioteka
Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Szanowni Czytel­ni­cy,

kole­jny raz, dzięki współpra­cy ?z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki Tuliszków, nasza ? bib­lioteka wzbo­gaciła się o nowe tytuły. Tym razem może­my zagłębić się w świat odległy­ch cywiliza­cji, przeżyć podróż w przyszłość, zas­tanow­ić się nad prob­le­mami świata i ocenić kondy­cję współczes­ne­go człowieka, zniknąć w zapom­ni­anym ogrodzie, rozmyślać  o miłoś­ci, spędz­ić chwilę z pechową dziew­czyną lub rozwiązać zagad­kę krymi­nal­ną.…  miłej lek­tu­ry.

                                                                 B.P.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej CKZ­iU

Comments are closed.