3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy - Biblioteka
3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Już po raz 37. obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pis­arzy. Świę­to? zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club czyli Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Pis­arzy?. Nazwa założonej w 1921 roku ⏳w Lon­dynie orga­ni­za­cji pochodzi od pier­wszy­ch liter słów: poets, essay­ists, nov­el­ists – poe­ci, eseiś­ci, powieś­ciopis­arze, a jej zadaniem jest pro­mowanie lit­er­atu­ry? oraz wza­jem­nej przy­jaźni i intelek­tu­al­nej współpra­cy pomiędzy pis­arza­mi na całym świecie. Założy­cielem Pol­skiego Klubu Lit­er­ack­iego PEN był? Ste­fan Żerom­ski. Wszys­tkim Pis­ar­zom ?życzymy niewycz­er­panej weny oraz lekkiego pióra, a do nas zaprasza­my po ??owoce ich ciężkiej pra­cy. ?

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „3 MARCA MIĘDZ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PISARZY WSZYSTKIM AUTOROM ŻYCZYMY LICZNEGO GRONA WIERNYCH CZYTELNIKÓW ORAZ NIEUSTAJĄCEJ WENY TWäRCZEJ”
Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

W końcu nie jest wielkim sekretem ani lit­er­ackim, ani egzys­tenc­jal­nym fakt, iż mówić umieją wszyscy, nato­mi­ast zapisać swe mówie­nie mało kto potrafi”.

Jerzy Pilch, Pod Moc­nym Aniołem

Comments are closed.