Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena - Biblioteka
Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Na wstępie nasze­go spotka­nia z twór­c­zoś­cią J.R.R. Tolkiena coś dla duszy — muzyka z fil­mu “Wład­ca Pierś­cienia”.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fa9SWtautfU

Obchodz­imy⏳ dziś Świa­towy Dzień Czy­ta­nia Tolkiena. Inic­jaty­wa ta została zapoc­zątkowana przez sto­warzysze­nie The Tolkien Soci­ety w 2003 roku. Nie jest to data przy­pad­kowa — właśnie na dwudzi­esty pią­ty dzień mar­ca przy­pada roczni­ca poko­na­nia ⚔Saurona
i zakończenia Wojny o Pierś­cień.?
Jest to dzień, które­go głównym zamysłem jest zachęce­nie ludzi w każdym wieku do zapoz­na­nia się zarówno z twór­c­zoś­cią Pro­fe­so­ra, jak i cieka­wostkami o nim samym.

IWK

Wier­sz Bil­ba o Aragornie

Nie każde zło­to blask odkry­wa,

Ani wędrowiec myli drogi,

Starość dojrza­ła siłą bywa,

Korzeni mróz nie się­ga srogi.

Z popi­ołów płomień się zapali,

I w mroku kiedyś skra zapłonie,

Zła­maną klingę moż­na scal­ić,

Wyg­naniec siądzie znów na tron­ie.

Tłu­macze­nie Jerze­go Łoz­ińskiego

Comments are closed.