Dzień Chłopaka!!! - Biblioteka
Dzień Chłopaka!!!

Dzień Chłopaka!!!

Drodzy Panowie, wiecie czy nie wiecie, dziś jest Wasze świę­to! Dzień Chłopaka ??‍♂️ przy­pada na 30 wrześ­nia i z tej okazji składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i mamy dla Was muzy­czny prezent…????????????

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lWXSUuosxtk

Z roku na rok Dzień Chłopaka zysku­je coraz więk­szą pop­u­larność. Świę­to to obchod­zone jest przez mały­ch chłopców oraz tych bardziej dojrza­ły­ch i starszy­ch. Świę­to to wpisało się na stałe do kalen­darza. Dzień Chłopaka 2021 wypada w czwartek 30 wrześ­nia.

W inny­ch kra­jach dzień ten obchod­zony w inny­ch ter­mi­nach. W Nor­wegii Dzień Chłopaka obchod­zony jest 7 października, w Indi­ach i Meksyku — 19 października, a w Kanadzie — 25 listopada. W Wielkiej Bry­tanii Dzień Chłopaka świę­tu­je się 5 kwiet­nia. W Japonii świę­to to ma swo­ją najdłuższą trady­cję (obchod­zono je tam już w VI w.n.e.), po II wojnie świa­towej zostało przemi­anowane na Dzień Dziecka i w takiej formie obchod­zone jest co roku 5 maja.

Comments are closed.