Zaczynamy ferie zimowe!!! - Biblioteka
Zaczynamy ferie zimowe!!!

Zaczynamy ferie zimowe!!!

Życzymy Wam, drodzy Uczniowie bez­pieczne­go i rados­ne­go wypoczynku. Niech ten wspani­ały czas umożli­wi Wam pełne korzys­tanie z uroków zimy, dostar­czy nieza­pom­ni­any­ch wrażeń ⛷️⛷️?? i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczy­wa­j­cie, ciesz­cie się swo­bodą, przy­go­dami, ⛷️??⛷️ poz­nawaniem nowych miejsc i ludzi. ❤️❤️❤️

Bib­liotekarze CKZ­iU ??‍❤️‍???‍❤️‍?

Terminy ferii zimowych 2019

Źródło: freepik.com

Comments are closed.